•   Televisão Online - Canais de TV - Tailândia - Página 2 

Tailândia

DLTV 13 / สายอาชีพ  Tailândia / Educação
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

3 de 5
3 voto(s)
DLTV 14 / ภาษาอังกฤษ  Tailândia / Educação
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

3.5 de 5
4 voto(s)
DLTV 15 / อุดมศึกษา  Tailândia / Educação
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

5 de 5
1 voto(s)
DLTV 2 / ประถมศึกษาปีที่ 2  Tailândia / Educação
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

5 de 5
1 voto(s)
DLTV 3 / ประถมศึกษาปีที่ 3  Tailândia / Educação
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

5 de 5
1 voto(s)
DLTV 4 / ประถมศึกษาปีที่ 4  Tailândia / Educação
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

3 de 5
2 voto(s)
DLTV 5 / ประถมศึกษาปีที่ 5  Tailândia / Educação
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

5 de 5
1 voto(s)
DLTV 6 / ประถมศึกษาปีที่ 6  Tailândia / Educação
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

5 de 5
1 voto(s)
DLTV 7 / มัธยมศึกษาปีที่ 1  Tailândia / Educação
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

3.5 de 5
2 voto(s)
DLTV 8 / มัธยมศึกษาปีที่ 2  Tailândia / Educação
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

5 de 5
1 voto(s)
DLTV 9 / มัธยมศึกษาปีที่ 3  Tailândia / Educação
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

5 de 5
1 voto(s)
DMC  Tailândia / TV pública
ธรรมะ ศูนย์รวมธรรมะมากมายให้คุณได้ศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งวิดีโอ เพลงธรรมะ ชาดก มากมายสอบถามโทร 02-831-1000

5 de 5
1 voto(s)